Zysk netto JSW w I kw. wyniósł 753,9 mln zł wobec konsensusu 698,4 mln zł zysku (opis)

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2018 roku 753,9 mln zł wobec 864,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 698,4 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 544,3 mln zł do 823 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 736,1 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale wyniósł 951,9 mln zł. Konsensus PAP zakładał zysk EBIT na poziomie 865,2 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 1135,8 mln zł wobec 1.239,7 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 1078,2 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych (m.in. odszkodowanie z tytułu pokrycia kosztów dotyczących pożaru w KWK Pniówek w wysokości 61,5 mln zł) wyniosła 1072,7 mln zł.

Przychody grupy JSW sięgnęły 2,51 mld zł. Rynek oczekiwał 2,53 mld zł przychodów.

W segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł 1126,1 mln zł wobec 1.297,3 mln zł zysku rok wcześniej. W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 55,7 mln zł wobec 48,2 mln zł straty przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 45,9 mln zł wobec 27,3 mln zł rok wcześniej.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW za pierwszy kwartał 2018 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)

1Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 2510,6 2528,3 -0,7% 5,7% 14,5%
EBITDA 1135,8 1078,2 5,3% -8,4% 1,5%
EBIT 951,9 865,2 10,0% -9,1% 4,6%
zysk netto j.d. 753,9 698,4 7,9% -12,8% 0,8%
marża EBITDA 45,2% 42,0% 3,21 -6,94 -5,79
marża EBIT 37,9% 33,6% 4,30 -6,15 -3,57
marża netto 30,0% 27,1% 2,95 -6,36 -4,07

W I kwartale 2018 roku kopalnie JSW wyprodukowały 4,1 mln ton węgla (o 0,1 mln ton więcej niż rok wcześniej), w tym 3 mln ton węgla koksowego i 1,1 mln ton węgla do celów energetycznych.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 0,1 mln ton, do 2,8 mln ton (w tym 1,7 mln ton węgla koksowego).

Przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węgiel osiągnęły poziom 1.419,8 mln zł i były niższe o 7,7 proc. rdr, co - jak podała spółka - jest pochodną zmiany struktury sprzedaży węgla oraz niższych cen węgla koksowego, odpowiadających trendowi notowanemu na rynku światowym.

Średnia cena węgla spadła w pierwszym kwartale tego roku o 6,1 proc. rdr. W przypadku samego węgla koksowego średnia cena sprzedaży uzyskana przez grupę kapitałową JSW była o 17,1 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 682,5 zł/t. Cena węgla do celów energetycznych wzrosła w tym czasie o 18,8 proc. do 234,94 zł/t.

Mining cash cost wzrósł o 8,3 proc. rdr do 1.229,4 mln zł. W ujęciu jednostkowym wzrósł on o 4,8 proc. rdr do 298,76 zł/t.

Spółka podała, że na wzrost gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie wyższe o 13,7 proc. świadczenia na rzecz pracowników (przywrócenie wypłat zawieszonych składników wynagrodzeń) i wyższe o 6,3 proc. (o 13,9 mln zł) koszty zużycia materiałów i energii.

W I kwartale koksownie wchodzące w skład grupy JSW wyprodukowały 0,9 mln ton koksu (wzrost o 12,5 proc. rdr), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wzrosła do 0,8 mln ton z 0,7 mln ton przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły poziom 1.029,9 mln zł i były wyższe o 32,9 proc. rdr.

Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku wzrosła o 1,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego i wyniosła 1.052,1 zł/t.

Gotówkowy koszt konwersji koksu wzrósł o 8,6 proc. rdr do 127,8 mln zł.

Łączna wartość poniesionych w I kwartale 2018 roku nakładów na inwestycje rzeczowe wyniosła 243,7 mln zł, a po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych 236,5 mln zł. W jednostce dominującej nakłady na inwestycje rzeczowe wzrosły do 209 mln zł ze 133,5 mln zł przed rokiem.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w I kwartale 638,6 mln zł wobec 792 mln zł rok wcześniej. Na koniec marca spółka miała 1.362,7 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

"Wyniki pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chcemy i będziemy stale wzmacniać pozycję JSW jako lidera w produkcji i sprzedaży najlepszej jakości węgla koksowego. Zgodnie z przyjętą strategią będziemy dalej inwestować w dostępne już złoża i powiększać bazę zasobową, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego, ponieważ jest surowcem, na którym opieramy przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes JSW Daniel Ozon. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
JSW 4,71% 61,40
2019-03-18 17:04:56
WIG -0,04% 60 683,38
2019-03-18 17:05:00
WIG20 -0,02% 2 345,84
2019-03-18 17:15:00
WIG30 -0,03% 2 699,53
2019-03-18 17:05:00
MWIG40 -0,12% 4 275,40
2019-03-18 17:15:00
DAX -0,25% 11 657,06
2019-03-18 17:37:00
NASDAQ 0,34% 7 714,48
2019-03-18 21:03:00
SP500 0,37% 2 832,94
2019-03-18 21:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.