Zmiany dla zatrudnionych w 2017 roku

Weronika Szkwarek2016-12-15 14:41redaktor Bankier.pl
publikacja
2016-12-15 14:41

Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na niektórych umowach cywilnoprawnych, dłuższy czas na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę, rozszerzenie listy zawodów, które będą wymagały zaświadczenia o niekaralności to tylko niektóre ze zmian, jakie będą obowiązywać pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2017 roku.

Jedną z najważniejszych zmian dla zatrudnionych będzie wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. 13 zł brutto za godzinę pracy otrzymają osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub samozatrudnienia. Dla zatrudnionych na etacie szykuje się również kilka zmian w kodeksie pracy.

/ fot. Phonlawat / YAY Foto

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 13 złotych brutto za godzinę i będzie to stawka waloryzowana, to znaczy, że będzie rosnąć wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób, które nawiązały z pracodawcą stosunek pracy.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Ministerstwo chce tym samym ograniczyć zjawisko, które polega na zatrudnieniu osób na umowie cywilnoprawnej ze stawką niższą niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące dla pracowników etatowych.

Art. 1 Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1:a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

1a) „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi;

1b) „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”:

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo 

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej – która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów


Wyższe minimalnie wynagrodzenie

Od przyszłego roku obowiązywać będzie również nowa kwota płacy minimalnej – zamiast 1850 złotych brutto pracownicy otrzymają 2000 złotych brutto. Wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość inflacji oraz - jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo rząd zlikwidował przepisy, które różnicowały minimalne wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Do końca 2016 roku zatrudniony w pierwszym roku pracy musi otrzymywać co najmniej 80 proc. najniższego wynagrodzenia. Od 2017 roku wszyscy, niezależnie od stażu pracy, będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie wynoszące 2000 złotych brutto, czyli 1459 złotych netto.

– Ustawa przewiduje również, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach przyznanie pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej w praktyce nie skutkuje zwiększeniem otrzymywanego przez niego wynagrodzenia – poinformował resort.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy

Do tej pory pracownik miał prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 7 dni od wypowiedzenia umowy o pracę oraz w terminie 14 dni od rozwiązania  umowy bez wypowiedzenia oraz w przypadku zażądania nawiązania umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2017 roku po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju czas ten zostanie wydłużony do 21 dni i będzie dotyczył wszystkich przypadków – wypowiedzenia umowy, rozwiązania jej bez wypowiedzenia, a także w momencie zażądania umowy o prace. 

Powyższe zmiany przewiduje projekt ustawy z 27 października 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przygotowanego przez resort rozwoju.

Zaświadczenia o niekaralności i czas na wydawanie świadectw pracy

Znowelizowany Kodeks pracy ma objąć koniecznością przedstawienia zaświadczenia o niekaralności również tych pracowników, którzy będą ubiegali się o stanowiska podlegające Komisji Nadzoru Finansowego. Mówi o to tym jeden z przepisów zmieniających ustawę Kodeks pracy: „Powiększenie kręgu pracodawców mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności o pracodawcę będącego podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym” (Dz.U. z 2016 r., poz. 174 i 615).

Zmianie ulec ma również czas na wydanie świadectwa pracy, jeśli zostaje nawiązana z pracownikiem kolejna umowa o pracę w okresie 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. Obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi tego dokumentu będzie utrzymany w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśnia:  - Obowiązujący wymóg, wynikający z  art. 97 § 1 Kodeksu pracy, wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy mimo trwania zatrudniania u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, stanowi nadmierne obciążenie dla pracodawców i nie ma uzasadnienia z punktu widzenia interesu pracownika. Jednocześnie przepis wydaje się być martwy w opinii przedsiębiorców.

Nad zmianami dla zatrudnionych pracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resort rozwoju. O ile z pewnością możemy mówić o wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracy na etacie, o tyle zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju są jeszcze w połowie procesu legislacyjnego.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (17)

dodaj komentarz
~Polak
Świadectwa pracy - po co komu to dziadostwo w cywilizowanym świecie? Tak jak meldunków nie ma poza postkomuną i reżimem, tak nie ma na świecie świadectw pracy. I jak oni na zachodzie z tym żyją, pytają zdumieni Polacy? A żyją i to dobrze żyją, odpowiadam.
~len
Jeszcze kary dla pracodawców za łamanie praw pracowniczych realne a nie takie smiechu warte 1000zł. Bo furetek jest jeszcze trochę. Urealnić do takich jak w Niemczech czy Austrii. Bo dalej będą 1/2 ,3/4 etaty a tak naprawde to zap.... cały dzień.
~obywatelPl
Wreszcie mamy rząd który lepiej rozumie zwykłych ludzi i oby tak dalej!
~Incognito
ciekaw jestem o ile platforma by podniosła
~komarwar
1459 TO I TAK NIC-ażź wstyd o tym pisac
~Coz
Taka stawka jest owszem niska, ale dla większych ośrodków miejskich.

Koszty życia na wsi wydają się być mniejsze.

Problem w tym, że raczej nie da się wprowadzić płacy minimalnej w zależności od regionu.

Krótko mówiąc taka stawka w teorii polityki gospodarczej odnosi się do najmniejszych ośrodków
Taka stawka jest owszem niska, ale dla większych ośrodków miejskich.

Koszty życia na wsi wydają się być mniejsze.

Problem w tym, że raczej nie da się wprowadzić płacy minimalnej w zależności od regionu.

Krótko mówiąc taka stawka w teorii polityki gospodarczej odnosi się do najmniejszych ośrodków w regionach kraju...
~Bieniek
Brawo Prawo i Sprawiedliwość. Ludzie w końcu zarobią więcej
~Witek
Minimalna w ciągu ostatnich 16lat wzrosła prawie 3krotnie (700 -> 2000).
Czy nasz kraj stał się krajem bez ubóstwa?
~Autor odpowiada ~Witek
Bezmózgom nie wytłumaczysz, że podnoszenie pensji minimalnej nie ma najmniejszego znaczenia na realną wartość nabywczą pensji...
~Riczi odpowiada ~Autor
W Niemczech lub np. Wlk. Brytanii podnoszą pensję minimalną co roku i to w przeliczeniu na złotówki wychodzi więcej niż u nas. A ten mi tu o sile nabywczej... Tu problemem nie jest "minimalna" a system podatkowy i klarowne przepisy.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki