REKLAMA

ZE PAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku

2023-06-27 10:16
publikacja
2023-06-27 10:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-27
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku, dysponowali 45 303 544 głosami, stanowiącymi 89,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:
- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 33 523 911 głosów, co stanowiło 74,00% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 65,96% ogólnej liczby głosów;
- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 828 083 głosów, co stanowiło 8,45% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 7,53% ogólnej liczby głosów;
- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 550 000 głosów, co stanowiło 5,63% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 5,02% ogólnej liczby głosów;
- ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 3 487 000 głosów, co stanowiło 7,70% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 6,86% ogólnej liczby głosów;

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-27 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-06-27 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-06-27 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki