REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.

2021-04-12 14:34
publikacja
2021-04-12 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_8_(2021)_-_Tresc_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2021 roku (ZWZ). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Ponadto Spółka informuje, że w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ takich jak sprawozdania finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, jak również zaktualizowana Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020 zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 10 marca 2021 r. oraz 15 marca 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 8 (2021) - Treść uchwał.pdfZałącznik do RB 8 (2021) - Treść uchwał.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ XTB w dniu 12 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Paweł Szejko Członek Zarządu
2021-04-12 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki