REKLAMA
PIT 2023

Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Prawnik podpowiada, jak wnieść o jej zmianę

2022-05-03 06:00
publikacja
2022-05-03 06:00

Wysokość alimentów zasądzonych na rzecz dziecka nie jest ustalana raz na zawsze i może ulec korekcie. To o tyle istotne, że wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby dziecka, co przekłada się na wzrost wydatków potrzebnych na jego utrzymanie. W przypadku gdy rodzic zobowiązany do alimentów nie chce regulować ich w zwiększonej kwocie w wyniku porozumienia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość skierowania do sądu pozwu o podwyższenie alimentów.

Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Prawnik podpowiada, jak wnieść o jej zmianę
Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Prawnik podpowiada, jak wnieść o jej zmianę
fot. New Africa / / Shutterstock

Żeby zmiana raz zasądzonych na rzecz dziecka alimentów była możliwa, musi dojść do zmiany stosunków stanowiących podstawę poprzedniego orzeczenia w zakresie alimentów. W jej ramach mieszczą się takie okoliczności jak zwiększone potrzeby dziecka, które pozostają niezaspokojone, czy też zmiana sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. Zmiana może polegać również na otrzymaniu awansu, znalezieniu lepiej płatnej pracy czy odziedziczeniu wartościowego spadku itd.

Przyjmuje się, że stopa życiowa dziecka powinna odpowiadać stopie życiowej jego rodziców. Składając pozew o podwyższenie alimentów, musimy wykazać, że od czasu ostatniego orzeczenia sytuacja uległa zmianie lub że poprzednio zasądzone alimenty są niewystarczające na zaspokojenie aktualnych potrzeb dziecka. Należy pamiętać, że świadczenie alimentacyjne nie podlega żadnym automatycznym podwyżkom czy waloryzacjom. Już sam upływ czasu, zwłaszcza przy dużym wskaźniku inflacji, powoduje, że zasądzone kilka lat temu świadczenie alimentacyjne nie jest wystarczające.

Wyższe alimenty na dziecko. Jak wnieść pozew?

Celem podwyższenia alimentów konieczne jest złożenie pozwu. Można to zrobić nie tylko w sądzie właściwym dla pozwanego, ale też dla uprawnionego do alimentów. Jest to odejście od ogólnej zasady pozwalającej na dochodzenie swoich praw blisko swojego miejsca zamieszkania. Powód ma więc możliwość wyboru sądu, do którego skieruje swoje żądanie. Często zdarza się, że rodzice uprawnionego dziecka zamieszkują w różnych częściach kraju, co mogłoby rodzić trudności w skutecznym dochodzeniu alimentów, dlatego też ustawodawca dał powodowi możliwość prowadzenia przed sądem właściwym z uwagi na jego miejsce zamieszkania.

Składany do sądu pozew jest wolny od opłat sądowych – nie trzeba zatem uiszczać żadnej opłaty, żeby sprawa została przez sąd rozpoznana. Pozew musi spełniać ogólne wymogi pisma procesowego, tj. oznaczenie sądu do którego jest wnoszony, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz ich adresy, numer PESEL powoda, oznaczenie rodzaju pisma, określenie żądania, wnioski dowodowe, podpis i wymienienie załączników. Dodatkowo należy wskazać wartość przedmiotu sporu oraz zawrzeć w pozwie oświadczenie o tym, czy podjęliśmy próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku gdy takich prób nie podjęliśmy, musimy wskazać dlaczego.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o podwyższenie alimentów stanowi różnica pomiędzy dochodzoną a aktualnie zasądzoną kwotą miesięcznych alimentów pomnożona przez 12. W pozwie o podwyższenie alimentów żądamy zmiany dotychczasowego orzeczenia w zakresie alimentów (należy oznaczyć sąd, który zasądził alimenty oraz sygnaturę sprawy) poprzez orzeczenie alimentów w zwiększonej kwocie. Najczęściej pierwszym orzeczeniem w zakresie alimentów na dziecko jest wyrok sądu rozwodowego. 

Kim są strony postępowania?

Warto podkreślić, że osobą uprawnioną do alimentów jest dziecko, a nie rodzic sprawujący nad nim osobistą pieczę. Zatem to dziecko będzie powodem w sprawie o podwyższenie alimentów. Z uwagi na brak legitymacji procesowej małoletniego dziecka będzie ono reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego – rodzica bądź opiekuna prawnego. Dlatego też w pozwie należy podać dane dziecka (imię, nazwisko, adres, PESEL), jak i swoje. Nie dotyczy to osób pełnoletnich. Pozwanym będzie osoba zobowiązana do płacenia alimentów.

Oto, co powinno znaleźć się w argumentacji pozwu o podwyższenie alimentów

W uzasadnieniu pozwu musimy wykazać, dlaczego alimenty powinny ulec zwiększeniu. Należy wskazać, jak obecnie przestawiają się potrzeby dziecka i jakie wydatki związane z jego utrzymaniem na co dzień ponosi rodzic oraz określić, czy drugi z rodziców bierze czynny udział w utrzymaniu i wychowaniu dziecka.

Obowiązek alimentacyjny można wypełniać bowiem nie tylko poprzez łożenie na dziecko określonej sumy pieniędzy, ale też poprzez osobistą opiekę czy zaspokajanie potrzeb dziecka. Przed wystąpieniem z pozwem o podwyższenie alimentów dobrą praktyką będzie dokładne przeanalizowanie akt sprawy, w której zasądzono dotychczasowe alimenty i podkreślić w pozwie te okoliczności, których wówczas sąd nie wziął pod uwagę, bądź te, które uległy zmianie.

Do pozwu o podwyższenie alimentów dobrze jest dołączyć wszystkie dokumenty uzasadniające wzrost kosztów utrzymania dziecka – rachunki za media, harmonogramy spłat kredytu, rachunki za odzież, jedzenie itp. Można też wnosić o to, żeby sąd zobowiązał osobę pozwaną do przedstawienia określonych dokumentów, np. umowy o pracę, ostatniego zeznania podatkowego czy zaświadczenia o wynagrodzeniu. Jest to o tyle istotne, że nie zawsze powód ma wiedzę na temat dokładnej sytuacji finansowej pozwanego.

Nie ma uniwersalnego katalogu przypadków, w których należy podwyższyć alimenty

Podwyższenie zasądzonych na rzecz dziecka alimentów jest możliwe. Pamiętać należy, że sąd rozpoznając pozew o podwyższenie alimentów będzie rozpoznawał indywidualną sytuację. Nie ma uniwersalnego katalogu przypadków, w których należy podwyższyć alimenty. Za każdym razem sąd dokonuje wnikliwej analizy przedstawionych przez strony argumentów i zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie swojego roszczenia już na etapie składania pozwu. 

Paulina Klepaczkaradczyni prawna, http://www.klepaczka.pl/

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (4)

dodaj komentarz
adaprawniczka
[url]https://kreator-sadowy.pl/kalkulator-alimentow[/url]
czolemwielkiejpolsce
Stary mąż i morze. Młodzi Polacy, zaklinam was na wszystkie świętości, nie żeńcie się, bo w momencie podpisu przestajecie mieć jakiekolwiek prawa w tym kraju. Jak i każdym innym głębokim socjaliźmie. Ach, przepraszam, macie prawo do płacenia alimentów oszutkom i pozbawienia was dzieci (być może waszych).
zbyszek_
Paulina Klepaczka, Radczyni prawna nie znajaca prawa. Tu ma Pani błąd:
jest "zmiana sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. "
powinno byc "zmiana sytuacji finansowej jednego z rodziców."

Czytać paragrafy a nie brać pieniądze za wątpliwej jakości
Paulina Klepaczka, Radczyni prawna nie znajaca prawa. Tu ma Pani błąd:
jest "zmiana sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do zapłaty alimentów. "
powinno byc "zmiana sytuacji finansowej jednego z rodziców."

Czytać paragrafy a nie brać pieniądze za wątpliwej jakości 'doradztwo'.
socjalistyczneg
Sądy rodzinne, to WZORZEC RÓWNOUPRAWNIENIA ...i sprawiedliwości.

Powiązane: Prawo dla każdego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki