REKLAMA

WORK SERVICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad dnia 2 listopada 2021 r.

2021-11-02 22:15
publikacja
2021-11-02 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_61_2021_-_Zalacznik_nr_1_-_Wykaz_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad dnia 2 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) załącza wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad dnia 02 listopada 2021 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Załącznik nr 1 – Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Work Service S.A. po wznowieniu obrad dnia 02 listopada 2021 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Podstawna prawna:
- art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera – Wiceprezes Zarządu


Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 61_2021 - Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy.pdfRaport bieżący 61_2021 - Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy.pdf Załącznik nr 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-11-02 Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki