REKLAMA

WIELTON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

2021-04-15 18:40
publikacja
2021-04-15 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. pierwotny termin publikacji raportów określony był na dzień 22 kwietnia 2021 r.
Powyższa zmiana wynika z decyzji Spółki o publikacji ww. raportów rocznych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdawczym (ang. European Single Electronic Format, „ESEF”). Z tego względu wydłużeniu uległ proces przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także procedura wydania opinii przez biegłego rewidenta, w związku z czym zasadne stało się ustalenie nowego terminu publikacji raportów rocznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-04-15 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki