REKLAMA

WIELTON S.A.: Podjęcie decyzji o przeniesieniu dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki do spółek zależnych

2023-11-20 15:04
publikacja
2023-11-20 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-20
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o przeniesieniu dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki do spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku podjął decyzję o wszczęciu procedur obejmujących przeniesienie dwóch odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”) do spółek w 100% zależnych od Emitenta. Decyzja o przeniesieniu do spółek zależnych dotyczy:

1) działalności polegającej na zarządzaniu procesem obsługi posprzedażowej oraz dostarczaniu rozwiązań w obszarze serwisu, wraz z przypisanymi funkcjami: zakup, sprzedaż i dystrybucja części zamiennych, sprzedaż i obsługa kontraktów serwisowych, rozwój autoryzowanej sieci serwisowej (partnerów zewnętrznych), wsparcie techniczne, obsługa procesu gwarancyjnego, tworzenie oferty części zamiennych pod marką Aberg („Działalność Serwisowa”), wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności obejmujący pracowników, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z tą działalnością, która to Działalność Serwisowa jako ZCP zostanie przeniesiona do spółki Aberg Service Sp. z o.o.;

2) działalności operacyjnej, sprzedażowej, marketingowej oraz badawczo-rozwojowej w zakresie maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa, wraz z przypisanymi funkcjami: transportowa, przeładowcza i pomocnicza taka jak użyźnianie gleby („Działalność Agro”), wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności obejmujący pracowników, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z tą działalnością, która to Działalność Agro jako ZCP zostanie przeniesiona do spółki Wielton Agro Sp. z o.o..

Zbycie wyżej wskazanych ZCP nastąpi poprzez wniesienie poszczególnych ZCP tytułem wkładu niepieniężnego (aport) odpowiednio do Aberg Service Sp. z o.o. oraz Wielton Agro Sp. z o.o., w celu pokrycia nowoutworzonych udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych tych spółek, które zostaną objęte przez Emitenta.

Celem przeniesienia Działalności Serwisowej i Działalności Agro do odrębnych spółek zależnych od Emitenta jest wprowadzenie bardziej uporządkowanej struktury organizacyjnej z wyodrębnionym niezależnym profilem działalności. Zdaniem Zarządu Spółki wydzielenie Działalności Serwisowej oraz Działalności Agro, które to działalności są zdolne do niezależnej i samodzielnej realizacji zadań wchodzących w ich zakres, pozwoli na zbudowanie bardziej przejrzystej, niezależnej i efektywniejszej biznesowo struktury zarządczej, co przełoży się na szybszy rozwój i lepszą efektywność funkcjonowania, a przez to umożliwi zwiększenie zysków z tych działalności.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwoła w najbliższym czasie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu uzyskania zgody na realizację powyższych procesów, w tym na zawarcie umów wniesienia poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa jako wkładów niepieniężnych odpowiednio do spółki Aberg Service Sp. z o.o. i spółki Wielton Agro Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2023-11-20 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki