REKLAMA

WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2022-09-19 11:59
publikacja
2022-09-19 11:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. z dnia 16 września 2022 roku o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz funduszy:
• Allianz Duo FIO,
• Allianz Inwestycje SFIO,
• Allianz SFIO Dużych Spółek,
• Allianz SFIO PPK,
• Bezpieczna Jesień SFIO,
dalej łącznie „Fundusze”,
niniejszym informuje, że w wyniku sprzedaży akcji Wielton S.A. zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Sprzedaży dokonano 14 września 2022 r., a rozliczenia transakcji 16 września 2022 r.

Przed sprzedażą Fundusze posiadały 3.033.937 akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.033.937 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po sprzedaży Fundusze posiadały 3.000.736 akcji Spółki, stanowiących 4,97% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.000.736 głosów, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo informuje ponadto, że:
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy,
• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0,
• łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 3.000.736, co stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2022-09-19 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki