0,1900 zł
0,00% 0,0000 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_zarzadu_WERTH-HOLZ_SA_o_zwolaniu_WZA_na_29-03-2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_Werth-Holz_SA_29_03_2018_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_WH_29_03_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_uchwaly_dotyczacej_podzialu_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_na_WZA_29_03_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_zarzadu_WERTH-HOLZ_SA_o_zwolaniu_WZA_na_29-03-2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_Werth-Holz_SA_29_03_2018_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_WH_29_03_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_uchwaly_dotyczacej_podzialu_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_na_WZA_29_03_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-03
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 29-03-2018.pdfOgłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 29-03-2018.pdf
projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_29_03_2018_final.pdfprojekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_29_03_2018_final.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 29_03_2018.pdfFormularz pełnomocnictwa WZA WH 29_03_2018.pdf
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku.pdfUzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku.pdf
formularz instrukcji do głosowania na WZA 29_03_2018.pdfformularz instrukcji do głosowania na WZA 29_03_2018.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-03
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 29-03-2018.pdfOgłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 29-03-2018.pdf
projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_29_03_2018_final.pdfprojekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_29_03_2018_final.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 29_03_2018.pdfFormularz pełnomocnictwa WZA WH 29_03_2018.pdf
Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku.pdfUzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku.pdf
formularz instrukcji do głosowania na WZA 29_03_2018.pdfformularz instrukcji do głosowania na WZA 29_03_2018.pdf

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-03 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
2018-03-03 Renata Białek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.