0,2160 zł
2,86% 0,0060 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Wyniki finansowe - WERTHHOLZ			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 854 13 507 6 616 4 257
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -476 70 -867 -247
Zysk (strata) brutto (tys.) -913 -542 -993 -605
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 022 -428 -1 503 -426
Amortyzacja (tys.) 338 328 330 331
EBITDA (tys.) -138 398 -537 84
Aktywa (tys.) 54 366 53 644 50 898 53 939
Kapitał własny (tys.)* 32 109 31 522 30 020 29 617
Liczba akcji (tys. szt.) 85 184,000 85 184,000 85 184,000 85 184,000
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,005 -0,018 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,377 0,370 0,352 0,348
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.