REKLAMA

WDX: Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

2018-03-28 09:47
publikacja
2018-03-28 09:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku, w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WDX S.A. z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 9.234.719 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, z czego wszystkie akcje na okaziciela w ilości 7.342.719 są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWNDLX00024, a pozostałe 1.892.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, jest warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-28 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki