REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego oraz nabycie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.

2021-10-20 19:59
publikacja
2021-10-20 19:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego oraz nabycie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. (Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 57.900,00 zł do kwoty 68.150,00 zł tj. o kwotę 10.250,00 zł, poprzez ustanowienia 205 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.820.00,50 zł przez nowego inwestora.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż tego samego dnia Emitent podpisał umowę nabycia 11 udziałów Spółki za kwotę 108.948,29 zł. Po dokonaniu nabycia Emitent posiada 139 udziałów Spółki, stanowiących 12% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 139 udziałów Spółki, stanowiących 10,2% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,2% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki