1,6100 zł
0,37% 0,0060 zł
Vivid Games SA (VVD)

Przegląd opcji strategicznych związanych z finansowaniem Spółki Vivid Games S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych związanych z finansowaniem Spółki Vivid Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizy dostępnych opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji zaprezentowanych wcześniej w Nocie nr 15 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za I półrocze 2019 r. stanowiącego część raportu za I półrocze 2019 r. opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy (raport bieżący ESPI nr 33/2019 z dnia 25 października 2019 r.).

Wśród opcji podlegających analizie znajdują się m.in.:

a) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych akcji zwykłych;
b) Finansowanie zewnętrzne poprzez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek;
c) Finansowanie zewnętrzne poprzez emisję nowych obligacji;
d) Alternatywne sposoby wypełnienia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji:

1) wcześniejszy wykup części Obligacji;
2) przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z Obligacji;
3) dokonanie konwersji Obligacji na akcje Emitenta.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień opublikowania raportu nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji. Jako pierwszy etap przeglądu Zarząd planuje, po zasięgnięciu opinii doradców zewnętrznych oraz obligatariuszy obligacji serii A ustalić preferowany przez obligatariuszy i Emitenta sposób wypełnienia Zobowiązań wynikających z obligacji.
Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych Zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie Spółki, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.
Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.