REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

2020-12-23 20:12
publikacja
2020-12-23 20:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka zawarła umowę z Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Kontrahent”) na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „03940 – Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu”.

Wartość umowy wynosi 8.100.000,00 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną m.in. za zwłokę w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia przedmiotu umowy w wysokości 0,07% wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Kontrahenta z przyczyn leżących po stronie Spółki – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do 20% wartości umowy netto. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki