REKLAMA

VEE S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023

2023-09-14 16:21
publikacja
2023-09-14 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-14
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w sierpniu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,8 tys. na dzień roboczy (611,0 tys. w całym miesiącu), zaś wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,7 tys. na dzień roboczy (389,1 tys. w całym miesiącu). Liczba spraw obsłużonych przez vee w sierpniu 2023 r. zmalała w stosunku do lipca 2023 r. o 7,53% w dniu roboczym (oraz o 3,13% w całym miesiącu). Wynik MPC osiągnięty w sierpniu 2023 r. również zmalał w stosunku do lipca 2023 r. o 6,37% w dniu roboczym (oraz o 1,92% w całym miesiącu). Spółka zaznacza przy tym, że sierpniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych (nie rozliczanych minutowo). W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-14 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki