26,0000 zł
-3,70% -1,0000 zł
Vee SA (VEE)

Wyniki finansowe - VEE			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 946 1 403 1 481 1 979
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -696 -472 -661 -296
Zysk (strata) brutto (tys.) -724 -472 -667 -299
Zysk (strata) netto (tys.)* -677 -494 -514 -271
Amortyzacja (tys.) 527 326 326 326
EBITDA (tys.) -169 -146 -335 30
Aktywa (tys.) 31 995 32 338 33 165 34 149
Kapitał własny (tys.)* 24 819 24 324 23 811 23 541
Liczba akcji (tys. szt.) 1 662,500 1 662,500 1 662,500 1 662,500
Zysk na akcję (zł) -0,407 -0,297 -0,309 -0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,929 14,631 14,323 14,160
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.