REKLAMA

URSUS S.A.: Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

2020-11-09 22:04
publikacja
2020-11-09 22:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-09
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 18 września 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 r. powziął informację, że Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie Emitenta na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki.
W związku z powyższym, w dniu 9 listopada 2020r. Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0) i w związku z tym zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania oraz podjął decyzję o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ww. ustawy.
Podjęta decyzja o wszczęciu uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki i ma na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-11-09 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki