REKLAMA

True Games Syndicate S.A.: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

2021-09-09 12:36
publikacja
2021-09-09 12:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_TGS_MN_08.09.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
True Games Syndicate S.A.
Temat
Informacja o wpłynięciu zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowa-dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 9 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie od Pana Macieja Nowaka, w którym poinformowano, iż w związku ze sprzedażą w dniu 2 września 2021r. akcji spółki True Games Syndicate S.A. nastąpiła zmiana stanu posiadanego udzia-łu w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego rapor-tu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_TGS_MN_08.09.pdfzawiadomienie_TGS_MN_08.09.pdf Zawiadomienie M. Nowak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Patryk Jasiński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki