0,4050 zł
-7,11% -0,0310 zł
True Games Syndicate SA (TGS)

Akcjonariat - TRUEGS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 697 525,58 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 19 006 236 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 183 000
Liczba głosów na WZA: 19 006 236 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,27%
Kapitał akcyjny: 1 900 623,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 183 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Movie Games SA ZWZ 5 183 000 (27,26%) 5 183 000 (27,26%) 2022-06-30 DEG, PIX, MVR, RST

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - prawo poboru 3:2 626 718
244 420,02
0,10 0,39 2 805 718
280 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 1 450 000
0,10 4 255 718
425 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-09-07 600 000
60 000,00
0,10 0,10 600 000
60 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-09-07 1 400 000
140 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-14 179 000
214 800,00
0,10 1,20 2 179 000
217 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
seria F - subskrypcja prywatna 2017-01-05 3 150 000
409 500,00
0,10 0,13 7 405 718
740 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-12
zmiana firmy z K&K Herbal Poland SA na True Games Syndicate SA 2021-02-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii B 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - emisja połączeniowa parytet wymiany: 1:73 - akcjonariusze True Games SA 2022-01-12 7 300 000
14 965 000,00
0,10 2,05 14 705 718
1 470 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-15
seria H - prawo poboru 1:3 2022-07-28 4 300 518
645 077,70
0,10 0,15 19 006 236
1 900 623,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Movie Games SA ZWZ 5 183 000 35,24 5 183 000 35,24 2022-06-30
Movie Games SA ZWZ 5 183 000 (73 000) 35,24 (0,50) 5 183 000 (73 000) 35,24 (0,50) 2022-06-30
Movie Games SA 5 110 000 34,74 5 110 000 34,74 2022-03-15
Nowak Maciej 370 000 4,99 370 000 4,99 2021-09-09
Gaworecki Kamil 370 000 (-298 754) 4,99 (-4,04) 370 000 (-298 754) 4,99 (-4,04) 2021-03-22
Miłaszewski Mateusz 136 055 (-1 053 845) 1,83 (-14,23) 136 055 (-1 053 845) 1,83 (-14,23) 2020-12-10
Miłaszewski Krzysztof 350 000 (-1 400 000) 4,72 (-18,91) 350 000 (-1 400 000) 4,72 (-18,91) 2020-12-10
Gaworecki Kamil 668 754 9,03 668 754 9,03 2020-12-10
Dudek Artur 0 (-559 702) 0,00 (-7,55) 0 (-559 702) 0,00 (-7,55) 2020-12-10
Kuciaba Daniel 338 359 (-33 772) 4,56 (-0,46) 338 359 (-33 772) 4,56 (-0,46) 2020-12-07
Cetera Grzegorz 319 010 (-52 034) 4,30 (-0,71) 319 010 (-52 034) 4,30 (-0,71) 2020-07-24
Miłaszewski Mateusz ZWZ 1 189 900 (78 104) 16,06 (1,05) 1 189 900 (78 104) 16,06 (1,05) 2020-06-25
Dudek Artur ZWZ 559 702 (186 009) 7,55 (2,51) 559 702 (186 009) 7,55 (2,51) 2020-06-25
Cetera Grzegorz 371 044 (-188 792) 5,01 (-2,54) 371 044 (-188 792) 5,01 (-2,54) 2020-06-02
Miłaszewski Mateusz 1 111 796 (468) 15,01 (0,01) 1 111 796 (468) 15,01 (0,01) 2020-03-12
Dudek Artur 373 693 5,04 373 693 5,04 2020-02-26
Cetera Grzegorz 559 836 (-256 313) 7,55 (-3,47) 559 836 (-256 313) 7,55 (-3,47) 2020-01-20
Miłaszewski Mateusz 1 111 328 (136 547) 15,00 (1,84) 1 111 328 (136 547) 15,00 (1,84) 2019-12-31
Cetera Grzegorz 816 149 (89 795) 11,02 (1,22) 816 149 (89 795) 11,02 (1,22) 2019-11-21
Cetera Grzegorz 726 354 (326 354) 9,80 (4,40) 726 354 (326 354) 9,80 (4,40) 2019-07-30
Cetera Grzegorz 400 000 5,40 400 000 5,40 2019-07-03
Łanoszka Adam 324 542 (-249 984) 4,38 (-3,37) 324 542 (-249 984) 4,38 (-3,37) 2019-06-25
Miłaszewski Mateusz ZWZ 974 781 (117 911) 13,16 (1,59) 974 781 (117 911) 13,16 (1,59) 2019-05-06
Miłaszewski Mateusz 856 870 11,57 856 870 11,57 2019-01-03
Miłaszewski Krzysztof 1 750 000 (400 000) 23,63 (5,41) 1 750 000 (400 000) 23,63 (5,41) 2019-01-03
Łanoszka Adam 574 526 (-1 000 474) 7,75 (-13,51) 574 526 (-1 000 474) 7,75 (-13,51) 2019-01-03
Kuciaba Daniel 372 131 5,02 372 131 5,02 2018-01-17
Miłaszewski Krzysztof 1 350 000 (-600 000) 18,22 (-8,11) 1 350 000 (-600 000) 18,22 (-8,11) 2017-05-30
Miłaszewski Krzysztof 1 950 000 (1 350 000) 26,33 (12,24) 1 950 000 (1 350 000) 26,33 (12,24) 2017-04-13
Łanoszka Adam 1 575 000 21,26 (21,26) 1 575 000 21,26 (21,26) 2017-04-13
Valderos Ltd. 177 991 (-122 009) 4,18 (-2,86) 177 991 (-122 009) 4,18 (-2,86) 2017-01-04
Valderos Ltd. 300 000 7,04 300 000 7,04 2017-01-03
Miłaszewski Krzysztof 600 000 14,09 (5,99) 600 000 14,09 (5,99) 2017-01-03
Miłaszewski Krzysztof 600 000 8,10 (-5,99) 600 000 8,10 (-5,99) 2017-01-03
Łanoszka Adam 0 (-1 158 500) 0,00 (-27,22) 0 (-1 158 500) 0,00 (-27,22) 2016-12-29
Miłaszewski Krzysztof 600 000 (-300 000) 14,09 (-7,05) 600 000 (-300 000) 14,09 (-7,05) 2016-06-08
Miłaszewski Krzysztof 900 000 (300 000) 21,14 (7,05) 900 000 (-300 000) 21,14 (-3,57) 2016-06-08
Łanoszka Adam 1 158 500 27,22 1 158 500 27,22 (3,37) 2014-12-19
Łanoszka Adam 1 158 500 (594 497) 27,22 (7,12) 1 158 500 (594 497) 23,85 (7,29) 2014-12-19
Łanoszka Adam 564 003 20,10 (6,85) 564 003 16,56 (4,95) 2014-05-06
Łanoszka Adam 564 003 (213 934) 13,25 (0,78) 564 003 (213 934) 11,61 (1,34) 2014-05-06
Łanoszka Adam 350 069 (62 715) 12,47 (2,23) 350 069 (62 715) 10,27 (1,84) 2013-10-29
Łanoszka Adam 287 354 (96 787) 10,24 (3,45) 287 354 (96 787) 8,43 (2,84) 2013-10-28
Łanoszka Adam 190 567 (28 418) 6,79 (1,02) 190 567 (28 418) 5,59 (0,83) 2013-09-12
Łanoszka Adam 162 149 (-67 851) 5,77 (-2,42) 162 149 (-67 851) 4,76 (-1,99) 2012-09-11
Miłaszewski Krzysztof 600 000 14,09 (-15,91) 1 200 000 24,71 (-21,44) 2012-04-18
Miłaszewski Krzysztof 600 000 30,00 (2,47) 1 200 000 46,15 (2,97) 2012-04-18
Miłaszewski Krzysztof 600 000 27,53 (6,15) 1 200 000 43,18 (7,95) 2012-04-18
Miłaszewski Krzysztof 600 000 21,38 1 200 000 35,23 2012-04-18
Łanoszka Adam 230 000 8,19 (-3,31) 230 000 6,75 (-2,09) 2012-04-18
Łanoszka Adam 230 000 11,50 (0,95) 230 000 8,84 (0,57) 2012-04-18
Łanoszka Adam 230 000 10,55 230 000 8,27 2012-04-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-11 Prawo poboru 1:3
2013-01-31 Prawo poboru 3:2
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.