0,4160 zł
3,74% 0,0150 zł
True Games Syndicate SA (TGS)

Komunikaty spółki - TRUEGS

Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10 listopada 2023 roku wznowionym po przerwie
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 06 listopada 2023 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 6 listopada 2023 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku True Games Syndicate Spółka Akcyjna
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia True Games Syndicate S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.