REKLAMA
WEBINAR

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy nabycia udziałów Emperial Energy Klaster

2023-04-04 11:22
publikacja
2023-04-04 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-04
Skrócona nazwa emitenta
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy nabycia udziałów Emperial Energy Klaster
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2023 roku w wyniku zawarcia umowy sprzedaży udziałów, Emitent nabył 60 (sześćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830784.

Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. jest podmiotem koordynującym Klaster Energii Południowego Podkarpacia, powstały w marcu 2020 roku, którego członkami są Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla, Gmina Jaśliska oraz Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. Głównym zadaniem klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie gospodarki. Klaster tworzy platformę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i ich organizacjami, środowiskiem naukowym oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami, którzy deklarują włączyć się w realizację zakładanych przez klaster celów. Celem Klastra jest inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii.

Zawarcie niniejszej umowy ma istotne znaczenie dla Emitenta w kontekście umocnienia pozycji Emitenta na rynku alternatywnych źródeł energii, co będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i finansową Emitenta. Nabycie udziałów Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. stanowi kolejny, istotny etap realizacji przyjętego przez Emitenta kierunku rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-04 Marcin Peszyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki