REKLAMA
Tour de spółki

T-Mobile Polska ukarana przez UOKiK na kwotę ponad 4,5 mln zł

2016-01-14 12:35
publikacja
2016-01-14 12:35

T-Mobile Polska bezprawnie poinformowała konsumentów o podwyższeniu abonamentu – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator został zobowiązany do wypłacenia klientom 65 zł rekompensaty usuwającej skutki naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ponadto, na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna.

Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska / fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte w listopadzie 2014 roku po zawiadomieniach od konsumentów oraz na podstawie publikacji medialnych. Wątpliwości klientów operatora wzbudziło podwyższenie wysokości abonamentu o 5 zł. Konsument mógł się zgodzić na nowe warunki, zrezygnować z usług, albo skorzystać z nowej oferty proponowanej przez przedsiębiorcę.

Operator naruszył interesy klientów

Urząd ustalił, że operator T-Mobile Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów, zmieniając bezpodstawnie wysokość abonamentu i informując o tym klientów. Zdaniem UOKiK, treść zawartych z abonentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dawała podstawy do dokonania takiej zmiany, gdyż nie zawierały stosownej klauzuli modyfikacyjnej. W ten sposób operator wprowadził klientów w błąd. Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, gdyż dotyczyła istotnych jej elementów.
- UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy – powiedział Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów. W dacie wydania decyzji trwają bowiem ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora – dodaje Wroński. W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa – zauważył Wroński.

T-Mobile odda klientom po 65 zł

T-Mobile Polska musi usunąć skutki niekorzystnej dla abonentów praktyki: każdy konsument, który dostał informację o jednostronnej zmianie wysokości abonamentu, powinien otrzymać 65 zł rekompensaty. Metoda obliczenia rekompensaty opiera się na danych zastrzeżonych przez T-Mobile Polska jako tajemnica przedsiębiorstwa i została szczegółowo opisana w decyzji.

Operator opublikuje również decyzję Prezesa Urzędu na stronie internetowej. Ponadto, na przedsiębiorcę Prezes UOKiK nałożył karę ponad 4,5 mln zł (4 501 666 zł).

Rozstrzygnięcie UOKiK nie jest ostateczne, przysługuje od niego odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko T-Mobile Polska w sprawie decyzji UOKiK

Interpretacja prawa przedstawiona przez UOKiK w decyzji nie znajduje oparcia w przepisach prawa unijnego, krajowego oraz w stałej praktyce urzędów czy operatorów telekomunikacyjnych i odwołamy się od niej do sądu. Wprowadzając zmiany spełniliśmy wszystkie warunki wymagane Prawem Telekomunikacyjnym, co potwierdzają ekspertyzy wybitnych prawników. Również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentował stanowisko popierające naszą interpretację. Co więcej, informacja o takim sposobie wprowadzania zmian była zamieszczona przez sam UOKiK na stronach internetowych urzędu. Wskazywano jedynie na konieczność odpowiedniego poinformowania abonentów i udostepnienia im możliwości rozwiązania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów – oba warunki zostały przez nas spełnione.

Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (76)

dodaj komentarz
~Stefan
Podwyżkę abonmentu wykorzytałem jako pretekst jenostronnego złamania umowy i ją wypowiedziałem,w efekcie czego nałożono na mnie karę 380,-, od której odwołałem się do UKE, co spowodowało,że T mobile przeprosiła mnie i anulowała karę
~roz
Nie rozumiem, przecież każdy tak robi. Mieli podnieść abonament bez poinformowania?
~autor
wróć do Faktu jak nadal nei rozumiesz. Nieopatrznie zapędziłeś się na bankiera
~bankier odpowiada ~autor
No właśnie. Szkoda że UOKIK tak aktywnie nie działa w branży bankowej, bo niektórym bankom (np. mBankowi) też należała by się podobna kara.
~kkola
Niestety nie poinformowali o tym klientów w sposób prawidłowy, czyli list polecony z wyraźną informacją o zmianie przez operatora warunków umowy i możliwościach rozwiązania umowy przez klienta w określonym terminie. Właściwie postawili klientów przed faktem dokonanym.
Zaprezentowane powyżej stanowisko T-mobile
Niestety nie poinformowali o tym klientów w sposób prawidłowy, czyli list polecony z wyraźną informacją o zmianie przez operatora warunków umowy i możliwościach rozwiązania umowy przez klienta w określonym terminie. Właściwie postawili klientów przed faktem dokonanym.
Zaprezentowane powyżej stanowisko T-mobile jest kłamliwe (ćwierćprawda).
~jaroslaw
przecież oni mają na pewno bardzo dobrych prawników, więc raczej jest to nie mozliwe żeby zrobili taki bład
~kkola
Własnie dlatego, że mają dobrych prawników ta sprawa toczyła się tak długo. Właśnie dlatego, ze mają dobrych prawników zrobili to w białych rękawiczkach, w których jednak była dziura. UOIK to wykazał. Nie dopełnili wszystkich obowiązków wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego. A z klientów kasę ściagali.
~Kasia1527
Wyrok jeszcze jest nieprawomocny więc na pewno tmobile będzie się odwoływać.
~brak
A do kiedy termin wpłaty tej kary? Nie uwierzę dopóki nie zapłacą.
~a5
T-mobile jest najgorszą siecią.
Za rozmowy zagraniczne -za sekundę wybieranego numeru / sygnału/ naliczają minutę rozmowę .

Powiązane: UOKiK karze nieuczciwe firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki