REKLAMA

: Szacunkowe wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

2023-01-31 17:19
publikacja
2023-01-31 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących numer 3/2023 i 4/2023, Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunków skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.:

Przychody ze sprzedaży: 170 mln zł
EBITDA: 48,5 mln zł

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. zostaną przekazane w jednostkowym i skonsolidowanym raportach rocznych za 2022 rok, które zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated financial results for the financial year ended 31 December 2022In
reference to current reports No. 3/2023 and 4/2023, the Management Board
of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”)
informs that it has made a decision to publish the preliminary estimates
of the consolidated financial results of the PCF Group S.A. Capital
Group for the financial year ended 31 December 2022.


The preliminary estimates of the consolidated financial results of the
PCF Group S.A. Capital Group for the financial year ended 31 December
2022:


Sales revenue: PLN 170 million


EBITDA: PLN 48.5 million


The data presented above are estimates and are to be audited by a
certified auditor. Final financial results of the Company and the PCF
Group S.A. Capital Group will be published in the stand-alone and
consolidated annual reports for 2022, which, according to the current
report No. 1/2023, will be published on 27 April 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki