Świadczenia emerytalne i rentowe z I filaru cz. I

O świadczeniach emerytalno-rentowych wiemy bardzo mało. Mało który też płatnik wie, o prawach, jakie mu przysługują przy nabywaniu tych świadczeń. Raport mówi m.in. jak wliczać wynagrodzenia chorobowe do podstawy wymiaru rent czy emerytur, czy też jak uwzględnia się zarobki przy ustalaniu emerytury czy renty?

Jak wliczać wynagrodzenia chorobowe i zasiłki do podstawy wymiaru emerytur i rent?

Pytanie 1:
W kwietniu 2006 r. spełniłem warunki do przyznania emerytury, a do jej ustalenia wskażę zarobki z lat 1995-2006. Czy w podstawie wymiaru emerytury zostaną uwzględnione wypłacone mi w 2004 r. wynagrodzenia chorobowe i zasiłki, jeżeli w tym roku moje zarobki przekroczyły roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?


Kwestie te reguluje art. 15 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, póz. 353 z późn. zm.; dalej: ustawy emerytalnej). Zgodnie z tymi przepisami do podstawy wymiaru emerytury przyjmuje się zarobki, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w okresie wskazanym przez zainteresowanego. Do zarobków tych dolicza się przysługujące ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym kwoty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków. Za lata 1999-2004 przysługujące świadczenia uwzględnia się w całości. Natomiast za kolejne, przypadające po 2004 r., w podstawie wymiaru emerytury uwzględnia się przysługujące świadczenia, ale tylko do kwoty nie przekraczającej łącznie z kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rocznej kwoty granicznej tej podstawy.

Czy wiesz, że...

Kwoty graniczne wynosiły:

  • w 1999 r. - 50.375,22 zł;
  • w 2000 r. - 54.780,00 zł;
  • w 2001 r. - 62.940,00 zł;
  • w 2002 r. - 64.620,00 zł;
  • w 2003 r. - 65.850,00 zł;
  • w 2004 r. - 68.700,00 zł;
  • w 2005 r. - 72.690,00 zł.

W podstawie wymiaru emerytury i renty uwzględnia się zarobki stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości nie przekraczającej rocznej kwoty granicznej - za lata kalendarzowe przypadające przed 2006 r. Do kwoty tej dolicza się świadczenia także wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwotę graniczną.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl