REKLAMA

Sejm za ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

2018-05-10 23:28
publikacja
2018-05-10 23:28

Sejm poparł w czwartek ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która wdraża unijną dyrektywę w tym przedmiocie. Dyrektywa dotyczy także udzielania licencji wieloterytorialnych na korzystanie z utworów muzycznych w internecie.

Sejm za ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Sejm za ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
/ YAY Foto

Za ustawą głosowało 429 posłów, przeciw było dwóch, także dwóch wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie poparli poprawki zgłoszone przez klub PiS dotyczące m.in. wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych związanych z liczbą i długością kadencji arbitrów Komisji Prawa Autorskiego. Odrzucono natomiast poprawki zgłoszone przez kluby PO i Kukiz'15 odnoszące się m.in. również do kształtu tej Komisji.

Wcześniej przedstawiając sprawozdanie komisji kultury, poseł-sprawozdawca Elżbieta Kruk (PiS) przypomniała, że jest to rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

"Przedłożenie to ma charakter dostosowawczy do prawa Unii Europejskiej i ma implementować do prawa polskiego dyrektywę z 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym" - powiedziała Kruk.

Jak wyjaśniła transponowana dyrektywa szczegółowo reguluje niemal wszystkie aspekty działalności organizacji zbiorowego zarządzania. "W preambule tę kompleksowość legislacji uzasadnia się znaczącymi różnicami w krajowych przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania zwłaszcza w odniesieniu do przejrzystości i odpowiedzialności wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych" - mówiła poseł-sprawozdawca.

"Jako podstawowe cele legislacji wskazuje się zapewnienie koordynacji krajowych przepisów dotyczących warunków podejmowania działalności w zakresie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz ustanowienia wymogów mających zapewnić wysoki poziom zarządzania i zarządzania finansowego oraz przejrzystości i sprawozdawczości" - podkreśliła Kruk.

Wskazała również, że w uzasadnieniu do projektu rządowego "czytamy, że przedmiotem dyrektywy jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów". "W pewnym zakresie zbiorowo zarządzane są także prawa do wydań książek i prasy" - zauważyła poseł-sprawozdawca.

Jak dodała podczas prac nad projektem ustawy komisja kultury przeprowadziła wysłuchanie publiczne, powołano także komisję nadzwyczajną. Podczas jej prac wprowadzono poprawki o charakterze legislacyjnym, językowym, doprecyzowującym i ujednolicającym oraz poprawki merytoryczne, w tym "będące odpowiedzią na uwagi w trakcie wysłuchania publicznego".

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi określa zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reguluje ona także kwestie udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz działania Komisji Prawa Autorskiego.

Przepisy ustawy stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

edytor: Paweł Tomczyk

akn/ pat/

Źródło:PAP
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki