2,4400 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)

Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że
w dniu 29 Stycznia 2020 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Zamawiający”) o wystawieniu w dniu 29 stycznia 2020 roku przez Zamawiającego listu zatwierdzającego dla Pavimental Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini (32-450), ul. Słowackiego 49 (dalej: „Wykonawca").
Wystawienie ww. listu zatwierdzającego oznacza przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w przetargu na realizację kontraktu ryczałtowego „MPA12-2019 - Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków” (dalej: „Kontrakt”).
Wartość Kontraktu wynosi 7.304.621,15 PLN netto (dalej: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Netto). W ramach Kontraktu zostanie zmodernizowanych 12 przepustów pod jezdnią autostrady A4 Katowice- Kraków.
Wraz z listem zatwierdzającym wystawionym przez Zamawiającego przesłana została do podpisu przez Wykonawcę umowa (podpisana przez Zamawiającego w dniu 29.01.2020 roku) dotycząca realizacji Kontraktu, której treść jest zgodna ze wzorem przedstawionym w dokumentach przetargowych.
Zgodnie z klauzulą 27.2 instrukcji dla oferentów, powiadomienie przez Zamawiającego o przyjęciu oferty w liście zatwierdzającym będzie uznawane jako zawarcie Kontraktu, do czasu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Warunkami Ogólnymi dla prowadzenia przedmiotowego Kontraktu będą “Warunki Kontraktu dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” Wydanie pierwsze z 1999 roku, opracowane przez Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), egzemplarz w języku polskim (czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008). Uzupełnieniem Warunków Ogólnych Kontraktu są Warunki Szczególne Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej. Warunki Ogólne Kontraktu i Warunki Szczególne Kontraktu łącznie stanowią Warunki Kontraktu.
Umowa przewiduje następujące kary umowne dla Wykonawcy:
1. kary za zwłokę - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,
2. kary za nieusunięcie wad lub usterek w robotach w terminie - limit kar umownych na podstawie klauzuli 11.4 Warunków Kontraktu wynosi 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto,
3. kary za bezzasadne utrudnienia w ruchu - limit kar umownych na podstawie klauzuli 8.13 Warunków Kontraktu wynosi 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Netto.
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l.
z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-29 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.