REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

2021-06-29 13:24
publikacja
2021-06-29 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
o_zalacznik_nr_1_do_raportu_nr_12_Podjete_uchwaly_przez_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że w załączniku do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, zawierającym treści podjętych uchwał, wystąpiła pomyłka polegająca na wskazaniu w uchwałach numer: WZA.278/06/21, WZA.279/06/21, WZA.280/06/21, WZA.281/06/21, WZA.282/06/21, WZA.290/06/21, WZA.297/06/21 iż zostały podjęte w głosowaniu jawnym, podczas gdy były podjęte w głosowaniu tajnym.
Skorygowany w powyższym zakresie dokument Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 25.06.2021 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
o załącznik nr 1 do raportu nr 12 Podjęte uchwały przez ZWZ.pdfo załącznik nr 1 do raportu nr 12 Podjęte uchwały przez ZWZ.pdf Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 25.06.2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki