REKLAMA

SOFTBLUE: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

2021-11-05 18:04
publikacja
2021-11-05 18:04
Zarząd Spółki Softblue S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o korekcie raportu za I kwartał 2020 roku, która wynika z ponownej analizy danych opublikowanych w przedmiotowym raporcie okresowym. Zmianie uległy dane w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych. Zmienione dane zostały zaznaczone w raporcie kolorem zielonym.
Jednocześnie, w związku ze zmianą wyniku netto na koniec I kwartału 2020 r. (wzrost zysku o ok. 37 tys. zł), zmieniony został opis charakterystyki istotnych dokonań (pkt 4 raportu) w części dotyczącej opisu wyników finansowych za I kwartał 2020 r.
Spółka zaktualizowała również informację o zasadach polityki rachunkowości (pkt 3 raportu).
Pozostałe dane nie uległy zmianie.
Wprowadzone zmiany mają charakter drobnych zmian, które nie wpływają w sposób istotny na wynik finansowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20211105_180421_0000137245_0000135802.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki