REKLAMA

SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E

2020-06-30 16:04
publikacja
2020-06-30 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie informacji dotyczącej przedłużenia terminów wykupu 10 obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 100.000 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł oraz 5 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 100.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 500 000 EUR, Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał podpisane przez obligatariusza porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji serii D i serii E do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas 30 czerwca 2020 r.).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 30 czerwca 2021 r. na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Ponadto, w przypadku obligacji serii D zmianie uległo oprocentowanie, które od dnia zawarcia porozumienia będzie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o 4,25 pkt. proc. w skali roku. Natomiast w przypadku obligacji serii E strony ustaliły, że wykup obligacji wraz z odsetkami nastąpi po kursie 4,4631 zł/EUR z zastrzeżeniem, że gdyby w okresie do dnia wykupu obligacji wraz z odsetkami ww. kurs uległ zmianie na niekorzyść obligatariusza to Spółka zobowiązana jest zwrócić powstałe różnice kursowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki