REKLAMA

SIMPLE: Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

2021-09-09 20:31
publikacja
2021-09-09 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_raportu_biezacego_nr_36_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. (dalej jako: „Spółka”), zwołanego na dzień 27 września 2021 r. (dalej jako: „NWZ”), mając na uwadze, iż nowy porządek obrad NWZ obejmuje punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Spółka przekazuje opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Treść opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 36_2021.pdfZałącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 36_2021.pdf Załacznik nr 1 do raportu bieżącego nr 36/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-09-09 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki