REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.

2020-07-30 17:40
publikacja
2020-07-30 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Emitent", "Sfinks"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2020 dotyczycącego wydłużenia do dnia 30.07.2020 r. terminu na zapłatę przez Sfinks ceny za 100% udziałów spółki Fabryka Pizzy Sp. z o.o. osobie fizycznej będącej ich posiadaczem („Udziałowiec”), tj. kwoty 8 000 000,00 PLN, informuje, że Emitent nie dokonał wpłaty ww. ceny przy czym Udziałowiec jest uprawniony m.in. do dochodzenia jej zapłaty z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności podejmie ze Sfinks negocjacje celem uzgodnienia polubownego rozwiązania. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony, Udziałowiec może dochodzić zapłaty z tytułu roszczeń nie wcześniej niż od dnia 1 września 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w toku pozostają rozmowy Stron dotyczące zmiany warunków Umowy Inwestycyjnej z 28.12.2016 r., o których to rozmowach Emitent informował we wskazanym powyżej raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-07-30 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki