SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

2020-05-26 17:10
publikacja
2020-05-26 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZA_Selvita_SA_26.05.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2020 r. ("NWZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

Załącznik: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. w dniu 26 maja 2020 r.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_NWZA Selvita SA_26.05.2020.pdfUchwały_NWZA Selvita SA_26.05.2020.pdf Uchwały NWZA Selvita SA_26.05.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-05-26 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki