REKLAMA

SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020.

2021-04-23 08:56
publikacja
2021-04-23 08:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację uzupełniającą Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020, opublikowanych w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2021 roku, dotyczącą opisu zdarzeń po dniu bilansowym, w brzmieniu jak następuje:
„W dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 maja 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Romana Dziubę i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych”.

O powołaniu w skład Zarządu Pana Romana Dziuby Spółka informowała w RB 07/2021 opublikowanym w dniu 22 kwietnia 2021 roku, w którym znalazł się również życiorys nowego członka Rady Zarządu Selena FM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-04-23 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki