SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku

2019-05-30 14:10
publikacja
2019-05-30 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości informację uzupełniającą do Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2019 roku, dotyczącą opisu zdarzeń po dniu bilansowym, w brzmieniu jak następuje:

W dniu 27 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Łukasza Dziekana.

O powołaniu w skład RN p. Łukasza Dziekana Emitent informował w RB 25/2019 opublikowanym dnia 27.05.2019, w którym znalazł się również życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Elżbieta Korczyńska Członek Zarządu
2019-05-30 Andrzej Lipowicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki