REKLAMA

SEKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-18 13:30
publikacja
2021-01-18 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 7 maja 2021 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 5 listopada 2021 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 27 sierpnia 2021 r.

3. Raport roczny za 2020 r. – 23 marca 2021 r.

Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2021 nie będą publikowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-18 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2021-01-18 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki