REKLAMA

Rząd nowelizuje budżet. Więcej środków na zdrowie

2021-09-21 13:10, akt.2021-09-21 18:09
publikacja
2021-09-21 13:10
aktualizacja
2021-09-21 18:09
Rząd nowelizuje budżet. Więcej środków na zdrowie
Rząd nowelizuje budżet. Więcej środków na zdrowie
fot. Adam Guz / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej. W stosunku do pierwotnej ustawy, w projekcie dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

"Pan Tusk z panem Rostowskim musieli robić nowelizację w 2013 r. kiedy było źle, kiedy zabierali pieniądze, kiedy tych pieniędzy nie było, bo nie było umiejętności zarządzania budżetem. My dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, kiedy na skutek lepszych dochodów, kiedy na skutek uszczelnień, które wdrażamy, pojawia się więcej pieniędzy w budżecie, więcej dochodów" - mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał ponadto, że również zakładany pierwotnie wzrost PKB będzie wyższy i ukształtuje się nieco poniżej 5 proc. PKB, przewidywany jest w wysokości 4,8 do 4,9 proc. "To bardzo solidny wzrost" - zaznaczył.

Premier podkreślił, że pierwszą przyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są:

  1. tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców,
  2. sprawne zarządzanie budżetem.

"To wymaga pieczołowitości, efektywności, dziesiątek, setek działań, które wdrażamy niemalże co tydzień podczas posiedzenia Rady Ministrów, działań uszczelniających. Niedawno rozmawialiśmy na Radzie Ministrów o e-fakturze, to też przyczyni się w kolejnych miesiącach do dobrego stanu budżetu" – zaznaczył Morawiecki.

Nowelizacja w liczbach:

"PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc., co oznacza wzrost w stosunku do dotychczasowej ustawy budżetowej o 0,9 proc. Inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3 proc. (1,8 proc. w dotychczasowej ustawie budżetowej)" - czytamy w komunikacie.

Dochody budżetu państwa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł), a wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

Wpływy z PIT mają wynieść 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było zaplanowanych 69,3 mld zł), wpływy z CIT mają wynieść 49,5 mld zł (dotychczas 37,1 mld zł), wpływy z VAT mają wynieść 214,5 mld zł (dotychczas 181 mld zł), a wpływy podatkowe ogółem mają wynieść 424,8 mld zł (dotychczas planowano 369,1 mld zł).

Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej ustawie budżetowej). Nowelizacja budżetu na 2021 r. została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. W tym i w kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki.

"W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami COVID-19 powinny naturalnie wygasać. Będzie to ograniczało nasz deficyt i przy prognozowanym dla Polski wzroście gospodarczym będzie przyczyniało się do redukcji zadłużenia do PKB" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie nie zakładamy silniejszej konsolidacji fiskalnej. Za radą MFW i OECD, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zmniejszyć wzrostu gospodarczego. Zakładamy, że przestrzeń budżetowa w 2023 r. w relacji do PKB będzie cały czas większa niż przed pandemią. Nie wykluczone również, że dojdzie do korekty unijnych reguł fiskalnych, co może pociągnąć za sobą korektę tych krajowych. Uważamy, że warto stworzyć dodatkową przestrzeń na wydatki inwestycyjne, bo obecny kształt reguł fiskalnych w UE doprowadził do silnej zapaści w tym obszarze w wielu europejskich krajach" - dodano.

Jak informuje CIR w 2021 r. rząd będzie nadal wspierał wzrost gospodarczy Polski – ze szczególnym naciskiem na inwestycje – przy równoczesnym zmniejszeniu deficytu – z planowanych 82,3 mld zł do 40,4 mld zł, czyli o ponad połowę.

Rząd zdecydował też, że JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych, a 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

Ponadto wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym na drogi o ponad 3,6 mld zł, a na kolej o 6,4 mld zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

O ok. 650 mln zł zostaną zwiększone środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce zostanie przeznaczony dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

O ok. 672 mln zł zostaną zwiększone środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Ok. 2,7 mld zł zostanie przeznaczone na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Dodano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5 tys. 548 zł (5 tys. 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

Miliard na zdrowie

Powiedział, że w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zaplanowano zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.

„Mam niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji budżetu, która powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, więcej środków zaangażować:

  1. na zdrowie, na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele wycen będzie ulegało zmianie,
  2. na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków.

Oprócz tego, że już ten rok będzie absolutnie rekordowy z punktu widzenia wydatków na zdrowie, częściowo dlatego, że jest COVID-19, ale nie tylko, także dlatego, że wygospodarowaliśmy maksymalne kwoty właśnie na zdrowie, to prócz tego przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych" – powiedział premier Morawiecki.

"Budżetówka" z podwyżkami?

Kolejną zmianą zaplanowaną w budżecie będzie zwiększenie wydatków na płace w budżetówce.

„Zdecydowaliśmy się już w tym roku przeznaczyć 6 proc. na fundusz premiowy. Taki, jaki w zeszłym roku był mocno nadwątlony ze względu na trudną sytuację budżetową z powodu pandemii. Dzisiaj sytuacja jest lepsza, więc przeznaczamy środki na premie dla budżetówki już w tym roku. Do tego, w przyszłym roku, będzie fundusz nagród w wysokości 3 proc. oraz podnosimy fundusz wynagrodzeń o 4,4 proc.” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Na drogi i kolej

Premier poinformował także o zwiększeniu o wydatków na infrastrukturę drogową i kolejową.

„Kolejny obszar to infrastruktura. Cieszę się, że w tym znowelizowanym budżecie, gdzie dochody wzrosły o ok. 80 mld zł, możemy zwiększyć wydatki na drogi i na kolej, aby zwiększyć mobilność Polaków. Na ten cel przeznaczamy dodatkowe 10 mld zł” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Wybiją argument Agrounii?

Kolejny cel, na który rząd zwiększył wydatki, to rolnictwo. Jak powiedział premier, część z kwoty 650 mln zł zostanie przeznaczona na walkę z ASF i na pomoc, udzielaną rolnikom w związku z tą epidemią.

Większe środki zostaną przeznaczone także na promocję polskich firm za granicą a także dodatkowe ponad 800 mln zł dostanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Zwiększamy także wydatki poprzez wsparcie samorządów. O wielu kwestiach mówiliśmy z panem minister finansów, a więc o tym, że na dodatkowe wsparcie dla samorządów przeznaczamy 8 mld zł. Ale dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu dodatkowych 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W naszej ojczyźnie jest wiele terenów, które mimo gęstości zaludnienia nie mają bieżącej wody i kanalizacji. I to cywilizacyjne zapóźnienie powinniśmy nadrobić” – powiedział Mateusz Morawiecki. (PAP)

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (ustawa okołobudżetowa) - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Jak podano w komunikacie, jeszcze w 2021 r., w ramach nowelizacji budżetu państwa, rząd chce zwiększyć środki na wsparcie dla samorządów, drogi i koleje oraz osoby z niepełnosprawnościami. Więcej pieniędzy zostanie także przeznaczonych m.in. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, inwestycje w nauce wyższej czy kulturę.

Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Większe środki zostaną przeznaczone na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Środki z dokapitalizowania PKP PLK SA zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.

Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.

Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.

Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (11)

dodaj komentarz
mknowak
No i pięknie wpływy z VAT rosną bo system jest szczelny i wreszcie nikt nie kradnie. Dobrze, że mam taką niską inflację i wzrost płac o 50-60% to wygeneruje dodatkowy impuls do konsumpcji i jeszcze większe wpływy to jest genialne.
zosia3005
Premier zapomniał wspomnieć , że to rezultat inflacji - no ale o tym cisza sza ...
mararok
Powinno być tak, że to obywatele decydują na co pójdzie każda złotówka z ich podatków...
To jest Nasz czas wymieniony na jakieś liczby, a Nasz czas jest bardzo ograniczony co oznacza, że jest bardzo cenny to nie może być tak, że ktoś będzie go marnować !

Płacisz podatki, żeby Tobie było lepiej, a nie
Powinno być tak, że to obywatele decydują na co pójdzie każda złotówka z ich podatków...
To jest Nasz czas wymieniony na jakieś liczby, a Nasz czas jest bardzo ograniczony co oznacza, że jest bardzo cenny to nie może być tak, że ktoś będzie go marnować !

Płacisz podatki, żeby Tobie było lepiej, a nie bo tak trzeba.
andregru
Czy Mateuszek nie wlicza strat dla budżetu za nie zamknięcie kopalni Turów . Ponad 2 mln zł dziennie . UE wypłaci nam mniejsze środki .
and00
W tym roku zostało ok 100 dni, x 2mln zł to 200mln pln
Nowelizacja jest na 80mld, czyli 400x więcej niż do końca roku wyniesie kara za Turów
300_pala odpowiada and00
Czyli potwierdzasz że TSUE ma racje
and00 odpowiada 300_pala
Gdzie potwierdzam? Po prostu piszę jaki wyrok wydało, i ile nas to prawdopodobnie będzie kosztować
Nie wiem skąd u ciebie radość z tej kary dla Polski?
Bo to Polska przegrała, nie PiS
No i następne kilka % więcej będzie za opuszczeniem tego ZSRR
300_pala odpowiada and00
PiS przegrał Polski podatnik zapłaci …
Jak zacwszystkie PiS-ie pomysły przez ostatnie 6 lat.
grzegorzkubik
My nie wpłacimy składki członkowskiej.

Powiązane: Budżet 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki