REKLAMA

Rusza sprzedaż IKE z CitiFunduszami

2004-10-20 11:58
publikacja
2004-10-20 11:58
Citibank Handlowy rozpoczął sprzedaż Indywidualnych Kont Emerytalnych z CitiFunduszami. Dystrybucja IKE z CitiFunduszami będzie się odbywać za pośrednictwem sieci 104 oddziałów detalicznych Banku.

IKE z CitiFunduszami są produktem oszczędnościowym dla klientów Banku opartym na inwestycjach w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Banku Handlowego SA. W ramach IKE z CitiFunduszami możliwe będzie nabywanie jednostek funduszy CitiAkcji FIO, CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO, CitiSenior SFIO, CitiPieniężny FIO lub CitiObligacji FIO.

Środki gromadzone w ramach IKE z CitiFunduszami mogą być alokowane (dzielone) pomiędzy fundusze inwestujące w różne instrumenty, zgodnie z preferencjami klienta. Oszczędzający sam określa strukturę alokacji wpłat w momencie złożenia zlecenia otwarcia IKE z CitiFunduszami. Alokacja do jednego funduszu wynosi 10% (lub wielokrotność 10%) wpłaty i może być zmieniana bezpłatnie dwa razy w roku.

Z tytułu przystąpienia do IKE z CitiFunduszami oszczędzający ponosi jednorazową opłatę manipulacyjną potrącaną z pierwszej wpłaty. Jej wysokość jest uzależniona od wieku oszczędzającego i wynosi od 200 do 900 zł. Do końca okresu oszczędzania klient nie ponosi już żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na IKE z CitiFunduszami wynosi 1500 zł. Każda kolejna wpłata wynosi minimum 100 zł i może być dokonywana w dowolnie wybranym przez oszczędzającego terminie.

Jeśli w wyniku wpłaty do IKE z CitiFunduszami przekroczona zostanie kwota, odpowiadająca półtorakrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (obecnie jest to 3 435 zł), kwota nadwyżki będzie przekazywana na wskazany przez oszczędzającego rachunek bankowy lub jeżeli oszczędzający tak zdecyduje, każda nadwyżka w kwocie nie niższej niż 100 zł zostanie przekazana na nabycie jednostek uczestnictwa typu A we wskazanym CitiFunduszu.

K.D.
Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki