REDAN SA (13/2019) Informacja o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2014 i 2015

Raport bieżący 13/2019

(Redan)

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Redan") niniejszym informuje, iż otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej w dniu 10 lipca 2017 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. ("Ustawa o CIT") w zakresie dochodów osiągniętych w 2014 i 2015 roku. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o CIT w zakresie dochodów osiągniętych w 2014 nieprawidłowości nie stwierdzono.

W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o CIT w zakresie dochodów osiągniętych w 2015 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4 mln zł. Zakwestionowane koszty dotyczą kosztu sprzedanych akcji w spółce TXM SA zgodnie z umową sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2015 roku. O transakcji sprzedaży Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. Sprzedane akcje TXM, Redan nabył w dniu 17 grudnia 2014 r. od spółki zależnej Carissonio Limited Partnership, o czym poinformował raportem bieżącym nr 51/2014.

Kontrola zakwestionowała cenę nabycia akcji TXM SA przez Redan, która została rozliczona poprzez kompensatę zobowiązania Redan wobec Carrisonio LP z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji TXM z należnością Redan związaną z otrzymaniem aktywów wchodzących w skład majątku polikwidacyjnego zgodnie z uchwałą o rozwiązaniu spółki Carrisonio LP. W ocenie kontroli nie doszło do kompensaty, a do konfuzji co pozbawiło Spółkę prawa do kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabytych akcji TXM.

Na okoliczność wyżej wymienionej transakcji Redan uzyskał indywidualną interpretację podatkową, według której Spółka określiła koszty sprzedanych akcji TXM SA. Jednak w ocenie kontroli we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej Redan inaczej określił stan faktyczny, przez co ustalenia interpretacji nie mają zastosowania.

Kontrola oszacowała, iż Redan zamiast wykazywać 11,3 mln zł straty podatkowej za rok 2015 powinien wykazać 5,1 mln zł zysku do opodatkowania.

Z uwagi na to, że Spółka za lata obrotowe 2013 oraz 2014 wykazała straty podatkowe, które nie zostały wykorzystane teraz przysługuje jej prawo do obniżenia dochodu za 2015 w kwocie 5,1 mln zł z tytułu rozliczenia tych strat z lat ubiegłych. W wyniku rozliczenia strat podatkowych zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 nie powstanie, pozostaje więc bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z Grupy Kapitałowej Redan.

W związku z otrzymaniem wyników kontroli w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 Spółka rozwiązała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu strat podatkowych na łączną kwotę 5,2 mln zł.

Zarząd wraz z doradcami podatkowymi Spółki analizuje sytuację rozważając, czy złożyć korektę deklaracji podatkowej CIT za 2015 r. uwzględniającą ustalenia kontroli celno-skarbowej, czy też poczekać na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe i w jego toku kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło: PAP
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
REDAN -37,50% 0,09
2020-03-31 15:26:59

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil