RAWLPLUG: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

2019-11-06 11:06
publikacja
2019-11-06 11:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Drugie_zawiadomienie_akcjonariuszy_o_zamiarze_polaczenia_Rawlplug_S.A._i_Koelner_Inwestycje_Budowlane_sp._z_o.o_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 16 października 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz na stronie internetowej Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.: www.koelner-inwestycje-budowlane.pl.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o ww. połączeniu odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku, o czym Emitent poinformował na swojej stronie internetowej: www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia, stosownie do wymogu wynikającego z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz raportem bieżącym nr 23/2019 w dniu 21 października 2019 roku.
Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które poprzez wyeliminowanie zbędnych procesów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, co przełoży się na wzrost efektywności działania Grupy.
Załączniki
Plik Opis
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Inwestycje Budowlane sp. z o.o_.pdfDrugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Inwestycje Budowlane sp. z o.o_.pdf Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. i Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki