REKLAMA

RAFAKO: Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.

2022-09-15 21:25
publikacja
2022-09-15 21:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 17/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz MS GALLEON AG z siedzibą w Wiedniu („Inwestor”) Umowy Warunkowej Sprzedaży Akcji i Udziałów („Umowa Sprzedaży”) oraz pomiędzy Emitentem i Inwestorem Umowy Inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”), (ii) numer 29/2022 z dnia 8 maja 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem i Inwestorem aneksu do Umowy Inwestycyjnej, (iii) numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży oraz (iv) numer 57/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącego uzgodnienia przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Sprzedaży, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 15 września 2022 roku doszło do zawarcia dalszego porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży („Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia, dokonano przedłużenia zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania Inwestora do nabycia 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („Multaros”), a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros, do dnia 31 października 2022 roku (na mocy porozumienia, o zawarciu którego informowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, termin ten został określony na dzień 29 lipca 2022 roku, zaś na mocy uzgodnienia, o którym informowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 57/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, termin ten został określony na dzień 15 września 2022 roku).

W Porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez Emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez Emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora oraz (ii) rozmów dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi Emitenta w przedmiocie podpisania przez Inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez Inwestora minimum 50% łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora.

Porozumienie, zgodnie z jego postanowieniami, weszło w życie w dniu 15 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-09-15 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki