REKLAMA
PIT 2023

RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.

2023-11-23 17:56
publikacja
2023-11-23 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 120 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 114/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku („Walne Zgromadzenie”), jak również o treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 roku oraz (ii) numer 115/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku informującego o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2023 roku, niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 listopada 2023 roku w ramach wznowienia Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, byli:


1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głosów, co stanowiło 54,65% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 21,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
2. Spółka PBG S.A. restrukturyzacji w likwidacji, której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 12,04% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
3. PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez PFR TFI S.A., któremu przysługiwało 12.615.769 głosów, co stanowiło 19,81% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
4. Spółka KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A., której przysługiwało 5.261.215 głosów, co stanowiło 8,26% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu
2023-11-23 Jolanta Markowicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki