REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały

2021-06-02 11:38
publikacja
2021-06-02 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaktualizowane_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_QS_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zaktualizowane_projekty_uchwal_ZWZA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software SA („Emitent” ) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego) żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki oraz projekt uchwały na ZWZ Spółki dotyczący zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum software SA z dnia 16.12.2019 r.. Zmiana porządku obrad oraz przesłany projekt uchwały dotyczą punktu 13 porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 2/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA zawierające zaktualizowany porządek obrad, jak również projekty uchwał, zawierające zgłoszoną uchwałę, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki
Plik Opis
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdfZaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA
Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA 2021.pdfZaktualizowane projekty uchwał ZWZA 2021.pdf Projekty uchwał ZWZA 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-06-02 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki