REKLAMA

Projekt: kompetencje Rzecznika Finansowego przejmie Prezes UOKiK

2020-09-21 13:46
publikacja
2020-09-21 13:46
fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakłada opublikowany w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt autorstwa Ministerstwa Finansów.

Chodzi o projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowe. Trafił on właśnie do konsultacji.

Ma on na celu - jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji - "zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Projekt zakłada przyznanie Prezesowi Urzędu szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

Według resortu finansów podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń występujących na rynku finansowym. Pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, którymi obecnie dysponuje Prezes Urzędu.

"Połączenie w jednym urzędzie zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności" - podkreślono.

Projekt przewiduje utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który będzie państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie Prezes UOKiK. Zlikwidowany zostanie natomiast Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie przepisów o Rzeczniku Finansowym.

"Cel, na który przeznaczane mają być środki Funduszu Edukacji Finansowej, nie ulegnie zasadniczo zmianie w stosunku do stanu obecnego (...)" - wyjaśniono.

Założono, że koszty funkcjonowania systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego będą ponosić określone podmioty rynku finansowego, analogicznie do dotychczasowych rozwiązań dotyczących kosztów działalności Rzecznika i jego Biura. Katalog tych podmiotów i wysokość uiszczanych przez nie opłat nie ulega zmianie.

Wyjaśniono ponadto, że w 2021 roku środki na pokrycie wydatków związanych z zadaniami Prezesa UOKiK przejętymi od Rzecznika Finansowego, sfinansowane zostaną z utworzonej na ten cel rezerwy celowej.

"Wejście w życie projektu spowoduje pomijalne w skali OSR skutki finansowe w wysokości ok. 0,16 mln zł rocznie, wynikające ze zwolnienia klientów podmiotów rynku finansowego z obowiązku uiszczania opłaty w kwocie 50 zł od wniosku od o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego" - zauważono.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, pracownicy Biura Rzecznika Finansowego z dniem wejścia w życie ustawy staną się pracownikami UOKiK.

"Mając jednak na względzie zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych niezbędne będzie przeprowadzenie analizy dotychczasowej struktury zatrudnienia w BRF pod kątem nakładających się na siebie zadań pracowników obydwu instytucji, w związku z czym stosunki pracy z pracownikami Biura Rzecznika Finansowego zostaną poddane weryfikacji i jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy wówczas umowy wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy" - czytamy.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innych terminach: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 16 listopada 2020 r., 31 grudnia 2020 r. Celem określenia wcześniejszego terminu wejścia w życie niektórych regulacji jest "wprowadzenie zmian przygotowawczych o charakterze organizacyjno-prawnym", pozwalających na efektywne funkcjonowanie nowej regulacji od dnia 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki