REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Droższy prąd. Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii sprzedawcom z urzędu i spółkom dystrybucyjnym

2022-12-17 11:34
publikacja
2022-12-17 11:34

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym - podał URE w komunikacie.

Droższy prąd. Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii sprzedawcom z urzędu i spółkom dystrybucyjnym
Droższy prąd. Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii sprzedawcom z urzędu i spółkom dystrybucyjnym
fot. Bacho / / Shutterstock

Taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych zostały zatwierdzone czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, w tym roku wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE.

Ponadto regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

"Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Rafał Gawin, prezes URE.

W 2023 r. ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

"Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok" - napisano.

"Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku - do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej - będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r." - dodano.

Poniżej tabela z procentowymi i nominalnymi zmianami rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON, ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie
Operator Systemu Dystrybucyjnego/ Sprzedawca z urzędu Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[%] [zł/miesiąc]
ENEA Operator/ENEA 60 84,6
ENERGA Operator/ ENERGA Obrót 56,7 88,3
PGE Dystrybucja/ PGE Obrót 60,5-61* 90,8
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż/ Tauron Sprzedaż GZE 59-61* 83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

URE ocenia, że przyczyną rosnących od wielu miesięcy cen energii elektrycznej jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym.

Natomiast najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są - jak podano - wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych, wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, rosnąca inflacja, inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Poniżej tabela ze zmianami średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)
Operator Systemu Dystrybucyjnego/ Sprzedawca z urzędu Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych) Zmiana średniej stawki w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana średniej ceny w obrocie (u sprzedawców z urzędu) dla odbiorców w grupach G
[%]
ENEA Operator/ENEA 48,1 45,5 158,1
ENERGA Operator/ ENERGA Obrót 40,5 40,7 177,3
PGE Dystrybucja/ PGE Obrót 48 48,3 158,1
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż 45,5 45,1 173,6
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż GZE 45,5 45,1 170,3*
Stoen Operator 43 45,9 -
Razem 45,5 45,3 -

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Urząd poinformował, że w Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych, a według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2 tys. kWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87 proc. odbiorców z grup G (ok 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 tys. kWh, a średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh.

"Sprzedawców energii, którym taryf nie zatwierdza Prezes URE, także obowiązuje zamrożenie cen dla odbiorców na 2023 rok. Te przedsiębiorstwa w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (poza grupą odbiorców, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców są zobowiązane stosować - do określonych limitów zużycia - średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 rok przez Prezesa URE" - napisano.

"Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 roku przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym)" - dodano. (PAP Biznes)

doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (6)

dodaj komentarz
wizytator
"URE ocenia, że przyczyną rosnących od wielu miesięcy cen energii elektrycznej jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla"

Rozumiem że jeżeli sytuacja się ustabilizuje i ceny spadną to taryfy za prąd też pójdą w dół?
eunuchy_z_ue
spekulacja na ropie i energii oraz zielone zboki z UE zabijają gospodarkę oraz 6500 Polaków którzy popełniają samobójstwo (tylko kilkaset z nich z miłości)
jaho31
w zasadzie to prąd elektryczny stał się kolejną łatwą i wysoce dochodową metodą opodatkowania obywateli obok takiej benzyny, wódki czy papierosów
nie obwiniałbym tutaj jego ekscelencji Włodzimierza Putina


arzab
Ten artykuł jest tak samo czytelny jak faktura z ZE !
jkl777
https://www.youtube.com/watch?v=tBBJwci818g
inwestor.pl
Właśnie o to chodziło, żeby czytelnik się nie zorientował.

Powiązane: Podwyżki cen prądu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki