Prezes PZU: osiągnęliśmy rekordowy przypis składki i zwiększyliśmy zysk w I kwartale br.

W I kwartale br. osiągnęliśmy rekordowy przypis składki i znacząco zwiększyliśmy zysk spółki - powiedział we wtorek prezes PZU Paweł Surówka podczas prezentacji wyników kwartalnych grupy PZU. Dodał, że otoczenie nie sprzyjało tak dobrym wynikom.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

"Mimo wyższych obciążeń na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przekładający się na istotny wzrost rentowności kapitałów własnych, Grupa uzyskała ponad 19-procentowy wzrost zysku netto, z 627 mln zł w 2018 r. do 747 mln zł. Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły ponad 3,9 mld zł, podczas gdy rok wcześniej przekroczyły poziom 3,6 mld zł" - zaznaczył szef PZU.

Dodał, że to był najlepszy dla Grupy kwartał w historii pod względem przypisu składki, która wyniosła 5,9 mld zł w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r. "Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50 proc., a także 46 proc. wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych" - wymienił.

"Jest to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020 i pokazuje, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 roku" - podkreślił.

Spółka poinformowała we wtorek, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł do 747 mln zł z 627 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 9 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 684,4 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale br. wzrosła do 5,9 mld zł wobec 5,8 mld zł rok wcześniej. Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 2.496 mln zł, czyli były 7 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.335,4 mln zł.

"W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5 proc., czyli 2,7 pp. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie pozabankowym o 30 proc. rok do roku" - poinformował prezes.

Członek zarządu spółki Tomasz Kulik zauważył, że rośnie liczba klientów PZU i skala działalności, przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł. "Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII – 222 proc., dając wzrost o 14 pp. rok do roku" - zaznaczył. Zauważył, że pozwali to na wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom, która zgodnie z rekomendacją zarządu i zatwierdzeniem przez radę nadzorczą wyniesie 2,8 zł na akcję, co implikuje stopę dywidendy na poziomie 6,8 proc.

Poinformowano również o 46 proc. wzroście liczby omów w segmencie ubezpieczeń na życie. Prezes PZU Życie spółki Roman Pałac poinformował, że "PZU ma zgodę UOKiK i spodziewa się, że w II kwartale może nastąpić przejęcie grupy Falck".

Chęć akwizycji Falck Centra Medyczne oraz NZOZ Starówka PZU ogłosiło w marcu. Zakup ogólnopolskiej sieci ma istotnie poszerzyć rozmiar infrastruktury medycznej PZU Zdrowie, która od kilku lat nabywa i buduje centra medyczne pod własną marką.

PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której po uwzględnieniu transakcji Falck należy 97 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2 100 placówkami partnerskimi w 550 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

Prezes Surówka, odnosząc się do realizacji strategii spółki na lata 2017-2020 zaznaczył, że w kilku obszarach cele w niej zawarte zostały już osiągnięte lub są bliskie realizacji. Wśród trudniejszych celów wymienił osiągnięcie poziomu 65 mld zł aktywów klientów zewnętrznych pod zarządzaniem. Jak zaznaczył, "tak ambitny cel jest możliwy do osiągnięcia tylko w przypadku akwizycji, której spółka nie wyklucza". "Nie planujemy robić żadnej transakcji na siłę, by go zrealizować" - dodał.

Prezes PZU zwrócił także uwagę, że spółka realizuje projekty z obszarów innowacji i nowych technologii, wprowadzając do sprzedaży urządzenie poprawiające bezpieczeństwo jazdy, PZU GO. 

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

Źródło: PAP
Firmy:
Ludzie:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
PZU 0,35% 39,95
2019-05-20 17:02:58

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IV 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% III 2019

Znajdź profil