REKLAMA

Praca zdalna na kwarantannie. Prześwietlamy projekt nowych przepisów

Ewelina Czechowicz2020-10-22 06:00redaktor
publikacja
2020-10-22 06:00
fot. MT-R / Shutterstock

Coraz trudniejsza sytuacja epidemiologiczna sprawia, że więcej osób jest kierowanych na kwarantannę lub objętych izolacją. Z uwagi na to minister zdrowia zapowiedział uregulowanie przepisami pracy zdalnej w czasie kwarantanny, jednak w sytuacji kiedy pracownik nie ma w tym czasie możliwości pracy w domu, może otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Przyglądamy się proponowanym przepisom.

Praca zdalna na kwarantannie

Projekt złożonych w Sejmie przepisów zakłada, że: "W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej kwarantannie mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3‑8".

Dotąd pracownik w czasie kwarantanny mógł wykonywać pracę zdalną za zgodą pracodawcy. Uregulowanie tego ustawą pozwoli wielu osobom zachować prawo do wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W dobie pandemii Covid-19 obowiązek ten nabywa szczególnego znaczenia. Trzeba pamiętać, że koronowirus jako choroba zakaźna może zostać uznany za chorobę zawodową. Co więcej, kierując na pracę zdalną potencjalnie zakażonych pracowników, pracodawca chroni innych.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy?

W sytuacji, w której powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyda decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do wystąpienia o świadczenia, jeżeli nie świadczą pracy zdalnej. Wówczas pracownicy mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego).

Obecnie osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się bowiem niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również niemożność powstałą wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę, może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za okres nie dłuższy niż 33 dni choroby (lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.). Wynagrodzenie to wypłaca pracodawca.

Jeżeli osoba ubezpieczona wykroczyła limit 33 dni (14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.) przysługiwać jej będzie nie wynagrodzenie chorobowe, lecz zasiłek chorobowy, który zostanie wypłacony bezpośrednio ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za okres kwarantanny lub izolacji przysługiwać zatem może na ogólnych zasadach:

  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy, kiedy pracownik opiekuje się dzieckiem lub członkiem rodziny.

Ile czasu trwa kwarantanna?

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące:

  1. kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
  2. izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przedłuża ją, a zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną oraz dla osób przekraczających granicę została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Kto wypłaca świadczenia za czas przebywania na kwarantannie lub w izolacji?

Za okres do 33 dni choroby albo do 14 dni choroby w roku w przypadku pracowników, którzy skończyli 50 lat, wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę. Skrócony, 14-dniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby stosuje się od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym pracownik ukończył 50 lat.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) zobowiązany jest przekazać decyzję wydaną ubezpieczonemu (pracownikowi) do ZUS-u. Zasiłek chorobowy za okres przebywania na kwarantannie wypłaca płatnik składek (np. pracodawca) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, płatnik składek przekazuje zaświadczenie Z-3/ Z-3a wraz z decyzją powiatowego państwowego inspektora sanitarnego.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą przekazać decyzję sanepidu za pośrednictwem PUE ZUS, składając wniosek ZAS-53 o zasiłek chorobowy. Co istotne decyzję o obowiązku kwarantanny lub izolacji można dostarczyć płatnikowi składek lub ZUS po jej zakończeniu. Możliwość pracy zdalnej w czasie kwarantanny pozowoli pracownikom zachować prawo do pełnej wysokości wynagrodzenia. Zasiłki wypłacane są w wysokości 80 % podstawy wynagrodzenia. 

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki