REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu

2020-11-17 14:07
publikacja
2020-11-17 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent", „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia
13 listopada 2020 r. dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o wysłaniu w dniu 17 listopada 2020 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z wycofaniem z obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-11-17 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki