REKLAMA

PRIMEBIT GAMES S.A.: Zawiązanie rezerw na należności i koszty projektu

2023-12-01 17:09
publikacja
2023-12-01 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Zawiązanie rezerw na należności i koszty projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na należności w kwocie 810 213,52 zł z tytułu umowy z Untitled Interactive na prace programistyczne przy tworzeniu prototypu gry Primal Carnage: The Apocalypse na komputery PC. Informację o zawarciu umowy Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2023. Rezerwa obejmuje całość płatności nieotrzymanych od Untitled Interactive, a należnych za dotychczas wykonane prace. Zarząd podejmuje niezbędne czynności w celu ściągnięcia należności, nie mniej uznał, że istnieje istotne ryzyko niewypłacalności Untitled Interactive. Prace przewidziane w umowie zostały wstrzymane.

Kwota rezerwy na należności będzie miała istotny wpływ na wyniki 4 kwartału 2023 r. oraz całego roku, gdyż stanowi 52% przychodów ze sprzedaży Spółki za 3 kwartały 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w związku z brakiem wpływów pieniężnych z tytułu umowy z Untitled Interactive oraz wstrzymaniem prac wszedł w konflikt z podwykonawcą, którego oczekiwania co do kwot do zapłaty za wykonane prace, w ocenie Zarządu, przekraczają uzasadniony ich zakres. W związku z tym, Zarząd Prime Bit Games S.A. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne koszty podwykonawcy, nieujęte dotychczas w rachunku zysków i strat na kwotę 626 872,02 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Sandra Iskierka Prezes Zarządu Sandra Iskierka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki