REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

PRIMEBIT GAMES S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

2021-11-29 16:12
publikacja
2021-11-29 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Prime Bit Games S.A. [dalej "Spółka"] informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439.549 zł w drodze emisji 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł [dziesięć groszy] za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2021 r. Emisja serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana do osób wskazanych przez Zarząd.

Zarząd zamierza zaoferować akcje pracownikom i współpracownikom Spółki oraz podmiotom współpracującym. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna akcji serii E oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej.

Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia poprawy struktury kapitałowej Spółki. Poza tym Spółka ma nadzieję, iż zaoferowanie akcji pracownikom oraz podmiotom współpracującym wpłynie pozytywnie na konsolidację zespołu wokół realizowanych projektów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Sandra Wojnarowicz Prezes Zarządu Sandra Wojnarowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki